วันนี้: วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565
เวลาเปิดทำการ: 08:00 - 16.30 น.
ติดต่อ: 0-7553-8030-3 ต่อ 143,149
หน้าแรก สมาชิก-ยืม-คืน งานระเบียน ตั้งค่าระบบ ออกรายงาน


» หน้าแรก
เกี่ยวกับระบบ
เมนูช่วยเหลือ

  ระบบสารสนเทศหอสมุด

โปรดเลือกเมนูในแท็บด้านบนเพื่อใช้ระบบสารสนเทศหอสมุดแนะนำด้านล่างนี้

หมวดคำอธิบาย
สมาชิก-ยืม-คืน

ใช้จัดการข้อมูลสมาชิก และการยืม-คืนทรัพยากร
 • บริหารข้อมูลสมาชิกห้องสมุด (เพิ่ม, ค้นหา, แก้ไข, ลบ)
 • ทำรายการยืม-คืน
 • รายงานกิจกรรมยืม-คืนของสมาชิก
งานระเบียนใช้จัดการระเบียนบรรณานุกรม(ฺBib.)ของทรัพยากรห้องสมุด
 • บริหารข้อมูลทางบรรณานุกรมของแต่ละ Bib. (เพิ่ม, สืบค้น, แก้ไข, ลบ)
ตั้งค่าระบบ

ใช้ตั้งค่าการทำงานของระบบสารสนเทศหอสมุด และบริหารข้อมูลเจ้าหน้าที่
 • บริหารข้อมูลเจ้าหน้าที่หอสมุด (เพิ่ม, แก้ไข, ลบ, เปลี่ยนรหัสผ่าน)
 • ปรับแต่งข้อมูลเบื้องต้นของหอสมุด
 • บริหารข้อมูลประเภทของทรัพยากรในหอสมุด
 • บริหารข้อมูล Collection
 • ปรับแต่งรูปแบบและสีสัน
ออกรายงานออกรายงานแสดงข้อมูลทรัพยากร และการใช้ระบบสารสนเทศหอสมุด
 • ออกรายงาน
 • รายงานข้อมูลทรัพยากร

หน้าแรก | สืบค้นสารสนเทศ [OPAC] | เมนูช่วยเหลือ